תזכירי חוק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תזכירי חוק
 
תזכירי חוק
 
תזכירי חוק מופצים מעת לעת על-ידי המשרד לביטחון הפנים היוזם הצעת חוק, לפני שיוזמה זו מתפרסמת באופן רשמי בקובץ "הצעות חוק". התזכיר כולל טיוטה ראשונה של הצעת החוק, בתוספת דברי הסבר מפורטים אודות מטרותיה של החקיקה המוצעת, והוא נועד לדיון ראשוני בהצעת החוק, במסגרת הממשלה, משרדיה וגורמים המייעצים לה.
תזכירי חוק שהכינה מחלקת היעוץ המשפטי במשרד לביטחון הפנים מפורסמים להלן באתר האינטרנט של המשרד:
 
שלח לחבר
שלח לחבר
mops.gov.il