המשרד לביטחון הפנים
דף הבית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כלים ומאגרי מידע
חג אורים שמח
הנחיות בטיחות לחנוכה > לחצו על התמונה
על המפה - מידע גיאוגרפי
לחצו על התמונה
דוח פעילות המשרד בשנה החולפת
כתב עת המשרד לביטחון הפנים, גיליון מס' 7, אוקטובר 2014
כתב עת המשרד לביטחון הפנים, גיליון מס' 7, אוקטובר 2014
במרכז העניינים
 • כבאים בפעולה
  ידע הערכות ועמדות הציבור כלפי שירותי כיבוי והצלה - 2013
  בהתאם לתכנית העבודה של לשכת המדען הראשי, התבצעה עבודת מחקר בנושא: "ידע הערכות ועמדות הציבור כלפי כב"ה -2013"
 • מדליקים ונזהרים
  לרגל חג החנוכה מפרסמים המשרד לביטחון הפנים ונציבות הכבאות וההצלה הנחיות לציבור למניעת סכנת שריפות ופגיעות בנפש ורכוש כתוצאה מהדלקה לא נכונה ולא בטיחותית של נרות חנוכה.
 • אזיק אלקטרוני
  חוק הפיקוח האלקטרוני
  בתאריך 8/12/2014, עבר בכנסת חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ואסיר משוחרר על תנאי (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 אשר מסדיר באופן יסודי את נושא הפיקוח האלקטרוני

ידיעות מהגופים שלנו
www.mops.gov.il