התפרסם שנתון המשרד לשנת 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חדשות המשרד
התפרסם שנתון המשרד לשנת 2013
 
מבט"פ , מבט על ביטחון הפנים 2013,  הוא  אוגדן פרסומי שנתי המהווה חלק מתהליך שמקדם המשרד לביטחון הפנים להטמעת התכנון האסטרטגי והגברת השקיפות לציבור
מבטפ - 2013
הגדל תמונה
מבטפ - 2013
 
כמדי שנה מפרסם המשרד לביטחון הפנים את דוח סיכום פעילות המשרד לשנה שחלפה. דוח סיכום פעילות המשרד יוצא לאור אחת לשנה על פי תקנות חוק חופש המידע התשנ"ח - ‏1998
 
מבט"פ  (מבט על ביטחון הפנים 2013) הוא  אוגדן פרסומי שנתי המהווה חלק מתהליך שמקדם המשרד לביטחון הפנים להטמעת התכנון האסטרטגי והגברת השקיפות לציבור. פרסום המידע הינו חיוני לחיזוק והרחבת פעילות המשרד שתכליתה אכיפת החוק, שמירת הסדר הציבורי ותחושת הביטחון בקרב תושבי ישראל.
 
האוגדן מהווה סיכום פעילות המשרד לשנת 2012 ומציג תכניות עבודה לשנת 2013 על פי תקנות חוק חופש המידע.
 
אוגדן זה בנוי משלושה חלקים וערוך בהתאם לתכניות מרכזיות של המשרד לביטחון הפנים על כל שלוחותיו:
 
 
  • בחלק הראשון, דבר השר לבט"פ ומנכ"ל המשרד – מדיניות ותכניות מרכזיות בשנת  2012 
  • בחלק השני, יוצגו גופי המשרד השונים ופעילותם הענפה לשנת 2012
  • בחלק השלישי,  עיקרי תכניות העבודה לשנת 2013 של כלל גופי המשרד.
 
 
השנה מתמקד השנתון בתהליכי מדידה והערכה הצוברים תאוצה בקרב המשרד על גופיו. שיפור ופיתוח תחום המדידה הוא אחד מהיעדים שנקבעו במדיניות השר לביטחון הפנים, יצחק אהרונוביץ',מתוך הבנה כי מדובר בכלי ניהולי מרכזי ורצון לקדם תהליךתכנון מדיניות המבוסס על עובדות. המדידה הינה מנוף מרכזי לשיפור אפקטיביות הפעולה והשגת מטרות ויעדי המשרד לבט"פ.  בהתאם לכך, בימים אלו מוקמת במשרד לביטחון פנים מערכת לבקרה, מדידה והערכת (במ"ה) תכניות המשרד.
תהליך המדידה והבקרה חיוני למשרד שמטרתו היא הכוונת הפעילות הנמדדת ליעדיו האסטרטגיים של הארגון וביצועם.
 
מדברי השר, יצחק אהרונוביץ' 
 
החזון העומד לנגד עיני אנשי המשרד לביטחון הפנים הוא להוביל לשיפור משמעותי בביטחון האישי, בתחושת הביטחון האישי ובביטחון הקהילתי של האזרחים והתושבים במדינת ישראל, וליצירתה של חברה בה השמירה על החוק והסדר הציבורי ודחיית אלימות ועבריינות מהווים ערכי יסוד מובילים – כל זאת על מנת לאפשר איכות חיים טובה יותר לאזרחי ותושבי מדינת ישראל.
 
מימושו של חזון זה טמון בפעולה מערכתית ומתואמת תוך מיצוי יכולות ומשאבי המשרד לביטחון הפנים על גופיו באופן מיטבי, ובדרך של שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה אחרים,  גורמי החוק והאכיפה במדינת ישראל ובין הגופים והזרועות בתוך המשרד לביטחון הפנים.
 
שנתון המשרד לביטחון הפנים מאפשר הצצה לעשייה המגוונת והרבה של המשרד לביטחון הפעים על גופיו.
 
מדברי המנכ"ל, רותם פלג
 
המנכ"ל פלג ציין בדבריו בשנתון את העשייה המרובה הקיימת במשרד לביטחון הפנים ובגופיו: משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר,  הרשות הארצית לכבאות והצלה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול והרשות להגנה על עדים. 

המנכ"ל ציין בדבריו בשנתון את העשייה המרובה הקיימת במשרד לביטחון הפנים ובגופיו: משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר,  הרשות הארצית לכבאות והצלה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול והרשות להגנה על עדים.  מטרתה של עשיה זו היא אחת – חיזוק הביטחון האישי ושיפור איכות החיים של אזרחי ותושבי מדינת ישראל

תגיות :
דוח סיכום פעילות, המשרד לביטחון הפנים, מבטפ
שלח לחבר
שלח לחבר
mops.gov.il