מכרז 18030 ראש אגף בכיר מנהל תכנית עיר ללא אלימות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מכרז 18030 ראש אגף בכיר מנהל תכנית עיר ללא אלימות
 
 
מספר המכרז : 18030 (100%)
תואר המשרה: ראש אגף בכיר (מנהל תכנית עיר ללא אלימות) 
מקום העבודה : תכנית עיר ללא אלימות, ירושלים ( 02 ), המשרד לביטחון הפנים
 
דירוג : 011 מח"ר 
הדרגה : 42 - 44, של הדירוג 011 מח"ר
 
תאור התפקיד:
 • מופקד על הכנת תכנית עבודה שנתית ורב שנתית של תכנית עיר ללא אלימות, בכלל זה, הגדרת מטרות, תכנון התקציב, בקרה והפקת לקחים.
 • מנהל התכנית והמטות המקצועיים של התכנית.
 • מנהל, מנחה ומבקר את כלל נותני השירות לתכנית.
 • מופקד על ניהול ויישום תוכניות העבודה מול הרשויות המקומיות.
 • מופקד על תהליכי אישור תכניות העבודה של הרשויות המקומיות בכלל הוועדות ועל קביעת הנחיות ונהלים להפעלתן ברשויות.
 • מופקד על ביצוע בקרה ברשויות בהן מתנהלת התכנית וכן על הכנת דו"חות סטאטוס רבעוני ושנתי על יישום התכנית ברשויות.
 • מרכז את עבודת המטה במשרד מול משרדי הממשלה השותפים וקובע את אופן העבודה מול הוועדות והשותפים הקשורים לנותני השרות השונים.
 • אחראי על תכלול וריכוז העבודה מול וועדת ההיגוי הלאומית, ועדת השרים למאבק באלימות, וועדות הכנסת.
 • מרכז ומוביל את תהליכי פיתוח ההדרכה של כלל הגורמים המקצועיים, לרבות נותני השרות והגורמים המקצועיים ברשויות.
 • אחראי על תהליכי ניהול הידע המקצועי של התכנית.
 • מנהל את תהליכי הרחבת התכנית הכוללים את תהליכי העבודה המקצועיים וההערכות הלוגיסטית הכרוכה בהרחבת התכנית.

 

דרישות המשרה:
 
דרישות סף מחייבות: 
השכלה:
 
השכלה אקדמית (תואר ראשון) רצוי פסיכולוגיה / חינוך / סוציולוגיה / קרימינולוגיה / מדיניות ציבורית / כלכלה / מינהל עסקים.
רצוי תארים מתקדמים בתחומים הרלוונטיים.
נסיון: 
לבעלי תואר ראשון- 6 שנות נסיון בניהול מערכות מורכבות.
לבעלי תואר שני- 5 שנות נסיון בניהול מערכות מורכבות.
נסיון ניהולי מוכח בניהול מערכות מורכבות והובלת תהליכים מורכבים.
 
דרישות נוספות ורצויות:
   
 • נסיון בהדרכת צוותים
 • נסיון בעבודה עם גופים מורכבים
 • הכרות עם מגזרים מגוונים בחברה הישראלית
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ
 • כושר הנעה ופיקוח על  עובדים
 • כושר ניהול מו"מ
 • קיום יחסי אנוש תקינים
 • כושר ניהול ותכנון תשתיות אסטרטגיות בראייה מערכתית ולאומית
 • יכולת לייצג את המשרד בפורומים בכירים
 
הערות
במשרה מועסק עובד
מועמדים למשרה זו ייבחנו במבחני כושר כלליים בכתב.
ראה הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו בכתב.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
 
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: כא' באדר, תשע"ב , 15/03/2012.
 
בקשות למכרז זה יש להפנות אל :
נציבות שירות המדינה. 
הלשכה המחוזית, רח' קפלן 3 הקריה, ירושלים טל': 02-6705148/9
הבקשה תוגש באמצעות טופס בקשה למשרה פנויה (2115)
 את הטופס ניתן להוריד  מאתר המשרד או מאתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה civil-service.gov.il .
על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו ללשכה המחוזית של נציבות שירות המדינה כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע.
 
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
שלח לחבר
שלח לחבר
mops.gov.il