מוקד חדש לזימון תורים בלשכות אגף כלי יריה
הודעות לציבור
מוקד חדש לזימון תורים בלשכות אגף כלי יריה
 
החל מתאריך 1 ינואר 2012 יינתן שירות לציבור בלשכות  אגף רישוי כלי יריה רק לאחר קביעת תור מראש.
שינויים בשירות לציבור הרחב בנושאי כלי יריה החל מה-1 בינואר
מוקד טלפוני לשירותי אגף כלי יריה 03-5117111
 
החל מה- 01.01.12 יינתן השירות לציבור בלשכות  אגף רישוי כלי יריה רק לאחר קביעת תור מראש. 
את התור ניתן יהיה לקבוע החל מתאריך זה  באמצעות מוקד שירות טלפוני חדש שמספרו 
03-5117111.
 
השירות באמצעות אתר האינטרנט יהיה זמין כל שעות היממה והמענה טלפוני יהיה פעיל בימים א' – ה' בין השעות 8:00-20:00.
 
השירות הטלפוני יכלול:
 
• קבלת מידע בנושאי כלי יריה. המידע מצוי גם באתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים   www.mops.gov.il
• זימון תור לקבלת שירות בלשכות הרישוי באופן מקוון.
• מענה אנושי וזימון תור לקבלת שירות בלשכות הרישוי.
 
קבלת מידע פרטני לפניות שהוגשו ללשכות הרישוי מעל 30 יום מהגשתם יענו תוך 72 שעות מהפניה.
בעלי רישיון מיוחד בארגונים יוכלו לקבוע תור רק במחוז אליו משתייך הארגון.
 
פונים אשר יתאמו תור בזמן העולה על 5 ימים יקבלו תזכורת במסרון לטלפון הנייד ערב קודם ליום אליו נקבע התור.
ניתן לפנות ללשכות גם באמצעות פניה מקוונת לבירור הנושא או לקבלת מידע.
 
מערכת זימון תורים תתחיל לפעול החל מ-1 ינואר 2012.
 
אגף רישוי כלי יריה
שלח לחבר
שלח לחבר
www.mops.gov.il